Home » Overig

Samenspel (volgens Sherborne methodiek).

Sherborne samenspel is een behandelmethode voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar en hun ouders. Het richt zich op het versteken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder en kind. Tijdens de Sherborne samenspel sessies voeren ouder(s) en kind bewegingspellen uit. Deze zijn er op gericht het lichaamsbewust zijn en de bewegingsmogelijkheden te vergroten wat lijdt tot meer zelfvertrouwen. Doordat het kind samen met de ouder(s) het spel uitvoert krijgt het kind (alsnog) de gelegenheid krijgen zich gesteund en gekoesterd te voelen door belangrijke volwassenen, en op hen te vertrouwen, maar ook de eigen kracht te ontwikkelen en te durven inzetten, op een gezonde manier. Van elke sessie worden video opnamen gemaakt. De videobeelden worden samen met de ouders terug gekeken en geanalyseerd. De sensitieve responsiviteit van ouders wordt vergroot, doordat zij zich meer bewust worden van hun natuurlijke vermogen om de lichaamstaal van hun kind te verstaan.

 

Psycho-educatie.

Wanneer er wordt vastgesteld dat er bij het kind/de jongere sprake is van een ontwikkelingsstoornis, wil hij of zij graag weten wat dit voor hem/haar en zijn/haar omgeving inhoud. Door middel van psycho-educatie bieden wij inzicht in de persoonlijke mogelijkheden gekoppeld aan de stoornis.


Beeld-denken.

Gecertificeerd beelddenk- coach in de methode “Ik leer anders” 


ABspyon top-oudercursus.

Verdiepingscursus pychosociale bewustwording. Persoonlijke ontwikkeling voor ouders ter bevordering van de communicatieve- en opvoedingsvaardigheden.


Familie – Opstelling

Een (familie) opstelling is een methodiek om te kunnen zien waar iemand op dat moment staat in het familiesysteem. Dat doe je door poppetjes neer te zetten. Deze representanten representeren je familieleden (en of andere systemen waar je deel van uit maakt). Vervolgens kun je hier een verandering in aanbrengen tijdens de opstellingen of verhelderende inzichten verkrijgen waar mee aan de slag gegaan kan worden.