Kindertrainingen

Home » Kindertrainingen

Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheidstrainingen

Als het niet goed gaat met je kind, het gebukt gaat onder zorgen en problemen en het daardoor teruggetrokken, angstig, opstandig of vaak boos is, zoek je als ouder naar oplossingen. “Wat moet ik daar nou mee, hoe kan ik mijn kind helpen?” is dan een hartenkreet. Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheidstraining kan uitkomst bieden. Niet alleen de kinderen, ook ouders en opvoeders krijgen ondersteuning om de problemen de baas te worden. Met behulp van deze training ervaren kinderen zichzelf en leren zichzelf accepteren. In een groep van maximaal 8 kinderen wordt op een speelse manier de psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid van kinderen bevorderd, met o.a. beweging, spel, fantasieoefeningen en focussen.

De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal: Op jezelf vertrouwen, zorgen en opkomen voor jezelf, stilstaan bij wat je wil, kan en doet, beter met anderen omgaan, je eigen problemen oplossen, jezelf beschermen tegen misbruik. Deelname is uitsluitend in de combinatie van kind en ouders/opvoeders.

Training “Ho, tot hier en niet verder..!”

Training voor kinderen van 6 t/m 13 jaar.
Kinderen leren zichzelf (weer) als waardevol ervaren en leren beter met zichzelf en anderen omgaan.

Het trainingsprogramma bestaat uit:

 • kennismakingsgesprek;
 • intakegesprek met het kind en de ouders;
 • informatiebijeenkomst voor ouders;
 • twaalf kindertrainingen van 1,5 uur door een gecertificeerde trainer en assistent;
 • vier oudercursus bijeenkomsten van 2,5 uur door een gecertificeerd trainer;
 • werkboek voor kinderen;
 • cursusboek voor ouders;
 • en eindevaluatiegesprek met ouders.

“Dol- Fijn” training

Deze training is speciaal ontwikkeld voor kinderen die de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheidstraining “Ho, tot hier en niet verder!” hebben gevolgd en behoefte hebben aan verdieping. Het doel van deze training is, om de basis te verstevigen en de Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid verder te ontwikkelen om stevig in de schoenen te blijven staan. Binnen de groep staan persoonlijke talenten centraal om op zoek te gaan naar oplossingen.

De training bestaat uit:

 • 6 bijeenkomsten voor de kinderen. De bijeenkomsten duren 1 ½ uur.
 • 1 combi bijeenkomst met kind en ouder(s)
 • Afsluitend gesprek

Aan de orde komen:

  • Voor de kinderen:
  • Aandacht voor jezelf.
  • Jouw plek
  • Grenzen aangeven en nee zeggen
  • Helpende gedachten
  • Ik- boodschappen
  • Probleem oplossen
  • Samenwerken

Voor ouder(s) en kind:

  • Samen in beweging
  • Aandacht voor elkaar

Training “Weerbaar naar de brugklas”

2 daagse training voor kinderen van groep 8.
Een grote stap, van vertrouwde basisschool naar de brugklas. Hoe zal het gaan, tussen vreemde kinderen en grote onbekende jongeren. Soms ver van huis en buiten het gezichtsveld van ouders. Een spannende tijd voor kinderen en ouders. Is mijn kind er wel klaar voor? Is hij/zij weerbaar genoeg?

Met de training “Weerbaar naar de brugklas” staat een kind steviger in z’n schoenen. Kinderen worden zich bewust van hun gedrag en mentale kracht, zodat ze met respect voor anderen en zichzelf, zich thuis kunnen voelen op hun nieuwe plek.

Het trainingsprogramma bestaat uit:

 • informatieafspraak met de ouders;
 • en zes trainingsblokken door gecertificeerde trainers.
 • Lunch en versnapering inbegrepen.

De trainingsprogramma’s worden aangeboden tegen een vaste prijs.
Deze vaste prijs is op aanvraag.

De training wordt gehouden in de week voorafgaande aan de aanvang van de middelbare school, op maandag en dinsdag en op donderdag en vrijdag.