Begeleidingen

Home » Begeleidingen

Begeleiding en coaching

Kinderen/jongeren met (ernstige) gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen zoals bij ADHD, ADD, ASS hebben het extra moeilijk. Ze merken zelf al vaak dat het niet zo makkelijk gaat in het contact met anderen, broertjes, zusjes, kinderen in de straat, op school en op de (sport)verenigingen. Soms laat ook de omgeving het merken dat ze anders zijn. De kans is groot dat kinderen/jongeren zich niet voldoende kunnen ontwikkelen in de persoonlijke levenssfeer. Ondanks alle aandacht en zorg van ouders/opvoeders komt de zelfredzaamheid in een sociale omgeving maar matig of helemaal niet tot ontwikkeling. Dit leidt soms tot grote spanningen bij het kind/jongere en in het gezin.

Toch is er meestal veel verbetering mogelijk met behulp van ambulante begeleiding en coaching. De begeleiding en coaching richt zich op de problematiek maar vooral de mogelijkheden van het kind/jongere en zijn ouders en omgeving.
Kinderen en jongeren worden begeleid bij het oefenen van vaardigheden, gestimuleerd bij het maken en onderhouden van contacten, en krijgen inzicht in consequenties van keuzes en gedrag.

Ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen worden begeleid in het effectief communiceren met het kind, stellen van grenzen, maken van afspraken, en samenwerken aan oplossingen.

 

GROEPSBEGELEIDING

Indien de problemen van het kind vooral tot uiting komen in de omgang met anderen, kan het kind begeleid worden in het samenwerken en afstemmen in een groep. Het accent van de begeleiding ligt hierbij op het contact maken, opbouwen van relaties, winnen en verliezen, inzetten van sterke kanten. Belangrijk hierbij is het ontwikkelen van empathisch vermogen.

De groepsbegeleiding wordt afgestemd op de individuele doelen van de kinderen/jongeren in de groep.

Groepsbegeleiding voor kinderen (“mini-chill groep en junior-chill groep) en jongeren (“Chill-groep”) vindt plaats eens in de twee weken na schooltijd.

 

OUDERBEGELEIDING

Ouders die veel moeite hebben met specifieke gedragsproblemen van hun kind, ervaren soms dat ze in een cirkeltje zitten waar ze maar niet uit kunnen komen. Steeds weer leiden de goede bedoelingen tot escalatie van problemen en worden ouders deze niet de baas. In de vicieuze cirkel die kan ontstaan, wordt geknaagd aan het zelfvertrouwen en wordt het steeds moeilijker om het probleem met anderen te delen. Tijdens de ouderbegeleiding analyseren we gezamenlijk de problematiek en werken in kleine stapjes naar een structurele oplossing. Dit zet een ouders weer in hun kracht om grip te krijgen op de situatie en met meer vertrouwen verder te gaan met hun kind.

Neem contact met ons op!

  • Velden met een * zijn verplicht
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.