Begeleidingen

Home » Begeleidingen

Individuele begeleiding

Kinderen/jongeren met (ernstige) gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen zoals bij ADHD, ADD, ASS (vormen van autisme) hebben het extra moeilijk. Vaak merken ze zelf al dat het niet zo makkelijk gaat in het contact met anderen, broertjes, zusjes, kinderen in de straat, op school en op de verenigingen. Meestal laat ook de omgeving het goed merken dat ze anders zijn. De kans is groot dat kinderen/jongeren zich niet voldoende kunnen ontwikkelen in de persoonlijke levenssfeer. Ondanks alle aandacht en zorg van ouders en begeleiders komt de zelfredzaamheid in een sociale omgeving maar matig of helemaal niet tot ontwikkeling. Dit leidt soms tot grote spanningen bij het kind/jongere en in het gezin.

Toch is er meestal veel verbetering mogelijk met behulp van individuele begeleiding. De individuele begeleiding richt zich op de problematiek en de mogelijkheden van het individuele kind/jongere en zijn ouders. Kinderen worden begeleid bij het oefenen van vaardigheden, gestimuleerd bij het onderhouden van contacten, en krijgen inzicht in consequenties van besluiten en gedrag.
Bij de jongeren ligt het accent verder nog op het maken van keuzes en de gevolgen daarvan. Daarnaast bieden wij voor jongeren ook de mogelijkheid voor begeleiding bij het leren. Hierbij valt o.a. te denken aan ondersteuning bij taken en verantwoordelijkheden en het plannen.

In overleg met de ouders stellen we een individueel begeleidingsplan samen. Hierin leggen we vast wat de individuele doelen van een kind/jongere zijn, en hoe we de individuele doelen van het kind/de jongere en zijn ouders willen bereiken. De jongeren worden ook persoonlijk betrokken bij het stellen van doelen.

Het kind/de jongere wordt in praktijksituaties geobserveerd. Samen met het kind/de jongere wordt gezocht naar mogelijkheden. De stappen worden steeds afgestemd op de individuele ontwikkeling van het kind/de jongere. Begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie en in onze praktijk.
Ouders krijgen begeleiding aan de hand van situaties en moeilijkheden die zich voordoen.

De kosten voor de begeleiding worden inzichtelijk gemaakt op basis van het overeengekomen begeleidingsplan/gezinsplan. Het begeleidingsplan/gezinsplan wordt afgestemd met de jeugdprofessional van de gemeente(CJG). De kosten zijn gebaseerd op het uurtarief voor individuele begeleiding (H4300). Eventueel PGB is inzetbaar.

Groepsbegeleiding

Indien de individuele problemen van het kind vooral tot uiting komen in de omgang met anderen, kan het kind begeleid worden in het samenwerken en afstemmen in een groep. Het accent van de begeleiding ligt hierbij in het contact maken, opbouwen van relaties, winnen en verliezen, inzetten van sterke kanten. Belangrijk hierbij is het ontwikkelen van empathisch vermogen. De groepsbegeleiding wordt afgestemd op de individuele doelen van de kinderen/jongeren in de groep.

“Groep”, voor kinderen in het basisonderwijs is er groep op donderdag na schooltijd.
“CHILLgroep”, voor de jongeren van de middelbaar onderwijs is er groep op vrijdag ( om de week, einde van de middag en begin van de avond).

De kosten voor de begeleiding worden inzichtelijk gemaakt op basis van het overeengekomen begeleidingsplan/gezinsplan. Het begeleidingsplan/gezinsplan wordt afgestemd met de jeugdprofessional van de gemeente, via het CJG. De kosten zijn gebaseerd op het uurtarief voor groepsbegeleiding (H4300). Eventueel PGB is inzetbaar.

Ouderbegeleiding

Ouders die veel moeite hebben met specifieke gedragsproblemen van hun kind, ervaren soms dat ze in een cirkeltje zitten waar ze maar niet uit kunnen komen. Steeds weer leiden de goede bedoelingen tot escalatie van problemen en worden ouders deze niet de baas. In de vicieuze cirkel die kan ontstaan, wordt geknaagd aan het zelfvertrouwen en wordt het steeds moeilijker om het probleem met anderen te delen. Tijdens de ouderbegeleiding analyseren we gezamenlijk de problematiek en werken in kleine stapjes naar een structurele oplossing. Hierbij krijgt de ouder weer grip op de situatie en gaat zelfverzekerd met zijn kind verder.
Deze vorm van begeleiding is afgestemd op het kind en alleen mogelijk als het kind deel neemt of heeft deelgenomen aan één van onze trainingen.

Neem contact met ons op!

  • Velden met een * zijn verplicht
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.