Ook dit school jaar hebben veel jongeren deelgenomen aan de psychosociale ontwikkelings- en weerbaarheidstraining CHOICE. Binnen de groep van jongeren staan de persoonlijke problemen centraal en wordt, aan de hand van een ontwikkelde methode, gewerkt naar ‘oplossingsgericht kunnen denken en handelen’.
Doelen stellen – keuzes maken – initiatief nemen – omgaan met hindernissen en belemmering, zijn aan aantal items waarin jongeren worden uitgedaagd.
Eén van onze deelnemers aan de CHOICE groep had zich als doel gesteld om een handtekening van de bekende Nederlandse voetbalster Lieke Martens op haar voetbalshirt te krijgen. Dat was een hele uitdaging. De items van de CHOICE training hebben allemaal deel uit gemaakt van haar aanpak en geresulteerd in een prachtige handtekening van Lieke Martens op het shirt. In een bijgesloten brief kreeg onze deelneemster een compliment voor haar doorzettingsvermogen en werd haar succes gewenst met het verder ontwikkelen van haar psychosociale weerbaarheid.
Het CHOICE traject heeft ze inmiddels afgerond. Wij hebben het volste vertrouwen in haar en in alle andere jongeren die deel hebben genomen aan de CHOICE training en die zelf aangeven nu weer verder te kunnen met hun toekomst.

Vanaf dinsdag 25 september starten we met de CHOICE jongerentraining.