Behandeling/onderzoek

Home » Behandeling/onderzoek

Behandeling en onderzoek wordt uitgevoerd door de gedragsdeskundige (orthopedagoog).

  • Behandeling van het kind omdat één specifiek probleem hem steeds parten blijft spelen.
  • Psycho-educatie. Inzicht bieden in de persoonlijke mogelijkheden gekoppeld aan de stoornis.
  • Onderzoek m.b.t. intelligentie, inzicht in gedagsmoeilijkheden, dyslexie.

De begeleiding en behandeling wordt gegeven vanuit een vooraf overeengekomen begeleiding/behandelplan, en afgestemd op behoefte van kind en ouders. Specifieke hulpvragen worden geanalyseerd en van daaruit kan worden overgegaan tot begeleiding/behandeling of wordt er onderzoek gedaan.